Powered by hardlopen.nl
Actievoorwaarden Global Running Day

Algemeen
 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de Atletiekunie georganiseerde actie ‘Global Running Day’ (verder te noemen: de actie);
 2. Deze actie is geïnitieerd door de Atletiekunie gevestigd aan Papendallaan 7, 6816 VD, Arnhem;
 3. De actie loopt van woensdag 24 april tot donderdag 6 juni. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 4. De Atletiekunie behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Deelname
 1. Deelname aan de actie is gratis;
 2. Deelname verloopt via de speciaal ingerichte actiepagina op www.globalrunningday.nl;
 3. Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar juiste gegevens opgeeft en ouder is dan 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Met toestemming van je ouders kun je meedoenl;
 4. Zodra de inzending volledig is ingediend op de actiepagina, dingt hij/zij mee naar de te vergeven prijs; Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;
 5. Atletiekunie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;

Speelwijze
 1. Deelname aan de actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het webformulier volledig in te vullen;
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de beschikbare gegevens via www.globalrunningday.nl;
 3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van een loting intern door de organisator;
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen & uitkering prijzen
De deelnemers aan Global Running Day dingen mee naar de volgende prijzen, aangeboden door Premium Partners ASICS, Garmin en Marathonworld:

 • 1x Marathon Valencia: een volledig verzorgde marathonreis voor 2 personen naar Valencia aangeboden door Marathonworld. inclusief vlucht, hotel en startbewijs voor de Marathon van Valencia: 1 persoon wint en mag iemand meenemen.
 • 1x ASICS Global Running Hardlooppakket: een complete hardloopset voor één jaar
 • 3x GARMIN Forerunner 245 Music: GPS-sporthorloge met muziek en geavanceerde trainingsfuncties
 1. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden;
 2. Uiterlijk vrijdag 14 juni worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De prijswinnaars worden persoonlijk door de Atletiekunie bericht;
 3.  Als een geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert voor woensdag 26 juni, wordt de prijs ingetrokken en toegekend aan een andere prijswinnaar;
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator;
 5. Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van de Atletiekunie.
 6. Atletiekunie zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

Intellectueel eigendom
De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan;

Hoe behandelen wij jouw persoonsgegevens?De persoonsgegevens die de winnaar verstrekt, worden vastgelegd in een bestand van de Atletiekunie. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie.

Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op jou betrekking hebbende gegevens. Tevens kun je je verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door dit aan te geven in je cookie instellingen op hardlopen.nl.

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy en cookie voorwaarden van de Atletiekunie van toepassing zoals weergegeven op de website, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.